Hjem > Kurstilbud > DELE

Våre D.E.L.E. forberedende kurs skal gjøre våre studenter i stand til å avlegge D.E.L.E. -eksamen på 3 ulike kunnskapsnivå (kursnivå 1, 2 eller 3, se nivåbeskrivelsen nedenfor). D.E.L.E står for «Diplom i spansk som fremmedspråk». Diplomet er det eneste eksamensbevis for ikke-spansktalende som er godkjent av spanske myndigheter. Diplomet har høy internasjonal verdi for de av dere som senere ønsker å studere ved et spansk universitet, eller som ønsker arbeid i et spansktalende land.
Om du er usikker på hvilket nivå dine kunnskaper kvalifiserer for, vil vi ved skolen gjøre en evaluering av ditt kunnskapsnivå slik at du blir plassert på riktig nivå.

 

Eksamensdatoer fastsettes fra år til år av det spanske Undervisnings- og kulturdepartementet. Du kan også avlegge eksamen i et annet land. For ytterligere informasjon kan du kontakte den Spanske Ambassade, eller vårt kontor. Eksamenskostnadene er ikke inkludert i våre kurspriser. Disse vedtas fra år til år av myndighetene.

 

Alle nivåprøver består av 5 deler: Eleven prøves i kunnskaper og ferdigheter i leseforståelse, muntlig framstillingsevne, skriftlig framstillingsevne, lytteforståelse, grammatikk og ordforråd. Prøven er bestått dersom det oppnås minimum 70 % av maksimalt poengtall i hver av de fem delene.

 

D.E.L.E. EKSAMENER ER INNDELTE I TRE FORSKJELLIGE NIVÅER

 

Certificado Inicial de Español (C.I.E.):

 

Attesterer spansk kunnskaper tilsvarende et elementært nivå:

 

-Leseforståelse (40 minutt)
Kandidaten skal besvare enkle spørsmål til informative tekster (Multiple Choice eksamen/flervalgseksamen) og evne å formidle informasjon om en tekst på grunnlag av spørsmål.

 

–Skriftlig framstillingsevne (50 minutt)
Denne delen består av to øvelser: 1. Fylle ut et skjema. 2. Skrive en kort og enkelt strukturert tekst med et praktisk rettet innhold, f.eks. notiser, postkort osv. (80-100 ord).

 

–Lytteforståelse (30 minutt)
Kandidaten får høre et lydbåndopptak med innlest tekst som består av en enkel dialog eller informasjon. Spørsmål til teksten besvares i Multiple choice modell.

 

–Grammatikk og ordforråd (40 minutt)
Kandidaten skal føye til utsagn som passer til en enkel tekst, oppdage ord og faste uttrykk som ikke passer til tekstens innhold, og komplettere en tekst med de riktige faste uttrykkene (Multiple choice modell).

 

–Muntlig framstillingsevne (10 minutt)
Etter en forberedelsestid på 10 minutter beskriver kandidaten en billedforteling. Kort samtale med eksaminator.

 

Diploma Basico de Español (D.B.E.)

 

Attesterer spansk kunnskaper tilsvarende et middels nivå:

 

–Leseforståelse (60 minutt)
Kandidaten skal besvare spørsmål til informative tekster (Multiple Choice eksamen) og presentere informasjon fra en tekst på grunnlag av en rekke spørsmål.

 

–Skriftlig framstillingsevne (60 minutt)
Det skal skrives: 1. Et brev om et tema av privat karakter (150-200 ord). 2.En stil (150-200 ord).

 

–Lytteforståelse (30 minutt)
Kandidaten får høre et lydbåndopptak med 4 innleste tekster som består av dialoger eller informasjon. 3 spørsmål til hver tekst skal besvares (Multiple choice modell).

 

–Grammatikk og ordforråd (60 minutt)
Denne delen består av 2 øvelser: 1. Ufullstendig tekst (ca. 20 mangler). Til hver tekst skal det fra 3 forslag velges et uttrykk som passer inn i tekstens sammenheng/innhold. 2. Komplettere ca 35 mini-dialoger ved å velge de riktige uttrykkene (Multiple Choice modell).

 

–Muntlig framstillingsevne (15 minutt)
Etter en forberedelsestid på 15 minutt må deltakeren 1. beskrive en billedfortelling 2. holde en kort redegjørelse om et tema og føre en samtale om dette med prøvekommisjonen.

 

Diploma Superior de Español (D.S.E.)

Attesterer spansk kunnskaper tilsvarende et høyt nivå:

 

–Leseforståelse (60 minutt)
Denne delen består av to øvelser: 1. til 3 tekster skal til sammen 9 spørsmål besvares (Multiple Choice modell). Hver tekst har et omfang på max 800 ord. 2. Max 10 rader med løse tekster skal settes sammen til en sammenheng.

 

–Skriftlig framstillingsevne (60 minutt)
Det skal skrives: 1. Et formelt brev om et tema av ikke-privat karakter (150-200 ord). 2. En stil (150-200 ord).

 

–Lytteforståelse (45 minutt)
Kandidaten får høre et lydbånd med 4 innleste tekster og skal besvare til sammen 16 spørsmål knyttet til tekstene (Multiple choice modell). Tekstene handler om mediesendt underholdning, kommentarer eller reportasjer.

 

–Grammatikk og ordforråd (60 minutt)
Denne delen består av 3 øvelser: 1. Ufullstendig tekst (ca. 20 mangler). Til hver tekst skal det fra 3 forslag velges et uttrykk som passer inn i tekstens sammenheng. 2. Komplettere ca. 35 setninger gjennom å velge ut de riktige uttrykkene (Multiple Choice modell). 3. Finne 5 grammatiske feil i en eller flere korte tekster.

 

-Muntlig framstillingsevne (15 minutt)
Beskrive og sammenligne 2 bilder. Holde en kort redegjørelse og føre en samtale om dette med prøvekommisjonen.

 

Vi tilbyr forberedende kurs rettet mot eksaminering i D.E.L.E. med varighet fra 6 til 12 uker. Kurs påstartes hver mandag året rundt for kursdeltakere med forkunnskaper. Er du nybegynner må du tilpasse deg skolens offisielle kalender .

 

Eksamensresultatene blir offentliggjort direkte på Instituto Cervantes sine hjemmesider. For å få tilgang til egne resultater, må kandidatene opplyse sitt kandidatnummer (alle siffer). Alle kandidater får skriftlig informasjon om sine resultater noen uker etter at resultatene er offentliggjort. De som består eksamen vil også få et offisielt diplom utstedt av det spanske Undervisnings- og kulturdepartementet.

PRIS

 • 6 UKER

  • €1995

 • EKSTRA UKE

  • €345

HVA ER INKLUDERT?

 • Innlosjering i delt leilighet med individuelt rom.
 • Sengetøy/håndklær, gass, vann og elektrisitet.
 • Gratis pick-up service (tog-buss-flyplass i Jerez)
 • Transport til og fra utvalgte strender.
 • Internettilgang.
 • 24 timers nødtelefonservice.

PRIS

 • 6 UKER

  • €1995

 • EKSTRA UKE

  • €345

HVA ER INKLUDERT?

 • Innlosjering i delt leilighet med individuelt rom.
 • Sengetøy/håndklær, gass, vann og elektrisitet.
 • Gratis pick-up service (tog-buss-flyplass i Jerez)
 • Transport til og fra utvalgte strender.
 • Internettilgang.
 • 24 timers nødtelefonservice.

WhatsApp WhatsApp us