Juridisk merknad (Legal Notice)

Denne juridiske merknaden regulerer de generelle vilkårene for tilgang og bruk av nettstedet som er tilgjengelig på URL-adressen https://carambalanguage.com (heretter nettstedet), som María José Sánchez Sánchez gjør tilgjengelig for Internett-brukere.

 

Bruk av nettstedet innebærer full og uforbeholden aksept av hver og en av bestemmelsene som er inkludert i denne juridiske merknaden. Følgelig må brukeren av nettstedet lese denne juridiske merknaden nøye hver gang han eller hun har tenkt å bruke nettstedet, siden teksten kan bli endret av eieren av nettstedet, eller på grunn av endring i lovgivning, rettspraksis eller forretningsskikk.

 

1.- EIERSKAP AV NETTSTEDET.

 

  • Innholderens navn: María José Sánchez Sánchez
  • Registrerte kontor: Calle Playa de la Ballena, 12 – 11406 Jerez de la Frontera
  • N.I.F .: 31674464Z
  • Kontakt telefon: 647953345
  • E-post: sanchezmajo72@yahoo.es

 

2.- MÅL.

 

Nettstedet gir brukere med samme tilgang til informasjon og tjenester levert av María José Sánchez Sánchez til enkeltpersoner eller organisasjoner som er interessert i dem.

 

3.- TILGANG OG BRUK AV NETTET.

 

3.1.- Gratis tilgang og bruk av nettstedet. Tilgangen til nettet har gratis karakter for brukerne av den samme.

 

3.2.- Registrering av brukere. Generelt krever tilgang til og bruk av nettstedet ikke forhåndsabonnement eller registrering av brukere av det samme.

 

4.- INNHOLD I WEB.

 

Språket som eieren av nettstedet bruker, vil være engelsk. María José Sánchez Sánchez er ikke ansvarlig for ikke-forståelsen eller forståelsen av språket på nettet av brukeren, og heller ikke for dens konsekvenser. María José Sánchez Sánchez vil kunne endre innholdet uten forutgående varsel, samt undertrykke og endre disse på nettet, som den formen man tiltrer seg til, uten å begrunne noen og fritt, uten å ta ansvar for konsekvensene at de samme kan forårsake for brukerne.

 

María José Sánchez Sánchez er ikke ansvarlig for skader forårsaket av avgjørelser tatt på grunnlag av informasjonen som er spredt på denne måten, og heller ikke for unøyaktigheter, utelatelser eller feil i den samme, brukeren er alene ansvarlig for bruken gitt til nettsted, resultatene, konklusjonene eller beslutningene som er vedtatt på grunnlag av det innholdet.

 

Ingenting på nettstedet vil bli vurdert eller tatt som økonomisk rådgivning. Det er forbudt å bruke innholdet på nettstedet for å markedsføre, inngå eller formidle reklame eller informasjon fra seg selv eller tredjepart uten autorisasjon fra María José Sánchez Sánchez, og heller ikke for å sende reklame eller informasjon ved bruk av tjenestene eller informasjonen som er gjort tilgjengelig for brukerne, uansett om bruken er gratis eller ikke.

 

Lenkene eller hyperkoblingene som inneholder tredjeparter på sine websider, rettet til dette web, vil være for åpningen av hele websiden, og ikke være i stand til å manifestere, direkte eller indirekte, falske, unøyaktige eller forvirrede indikasjoner, og heller ikke å pådra seg urettferdige eller ulovlige handlinger mot María José Sánchez Sánchez.

 

5.- BEGRENSNING AV ANSVAR.

 

Både tilgang til nettstedet og ikke-samtykket bruk som kan gjøres av informasjonen som finnes på det, er det eneste ansvaret til personen som gjør det. María José Sánchez Sánchez er ikke ansvarlig for noen konsekvenser eller skade som kan oppstå av slik tilgang eller bruk. María José Sánchez Sánchez er ikke ansvarlig for eventuelle sikkerhetsfeil som kan oppstå, og heller ikke for noen skade som kan være forårsaket brukerens datasystem (maskinvare og programvare), eller til filene eller dokumentene som er lagret der, som en konsekvens av: Tilstedeværelsen av et virus på brukerens datamaskin som brukes til å koble til tjenestene og innholdet på nettstedet. En funksjonsfeil i nettleseren og / eller bruken av ikke-oppdaterte versjoner av det samme. María José Sánchez Sánchez er ikke ansvarlig for påliteligheten og hastigheten til hyperkoblinger som er inkludert på nettstedet for å åpne for andre. María José Sánchez Sánchez garanterer ikke bruken av disse koblingene, og er heller ikke ansvarlig for innholdet eller tjenestene som brukeren kan få tilgang til ved hjelp av disse koblingene, og heller ikke for at disse nettstedene fungerer korrekt. María José Sánchez Sánchez vil ikke være ansvarlig for virus eller andre dataprogrammer som forverres eller kan forringe datasystemene eller utstyret til brukere når de får tilgang til nettstedet hennes eller andre nettsteder som har blitt tilgang til via lenker fra dette nettstedet.

 

6.- BRUK AV “COOKIE” TEKNOLOGI.

 

Nettstedet bruker informasjonskapsler, du kan se vår policy for informasjonskapsler, som til enhver tid respekterer konfidensialiteten og personvernet til det samme.

 

7.- INTELLEKTUELT OG INDUSTRIELL EIENDOM.

 

María José Sánchez Sánchez, har alle industrielle og immaterielle rettigheter, direkte eller gjennom avtaler med tredjeparter, av tekstene, fotografiene, logoen og andre grafiske elementer, samt deres presentasjonsform beskyttet av deres opphavsrett.

 

All bruk av nettstedet eller dets innhold må utelukkende være privat. Det er utelukkende forbeholdt til María José Sánchez Sánchez, all annen bruk som antar kopiering, reproduksjon, distribusjon, transformasjon, offentlig kommunikasjon eller annen lignende handling, av hele eller deler av innholdet på nettet, grunnen til at ingen bruker vil være i stand til å utføre disse handlingene uten forutgående autorisasjon og skriftlig av María José Sánchez Sánchez.

 

8.- GJELDENDE LOV OG KOMPETENT JURISDIKTJON.

 

Denne juridiske merknaden vil bli tolket og styrt i samsvar med spansk lov. María José Sánchez Sánchez og brukerne, som uttrykkelig fraskriver seg enhver annen jurisdiksjon som kan tilsvare dem, underkaster seg domstolene og domstolene i brukerens bosted for enhver tvist som måtte oppstå fra tilgang til eller bruk av nettstedet. I tilfelle brukerens bosted befinner seg utenfor Spania, underkaster María José Sánchez Sánchez og brukeren seg uttrykkelig fra enhver annen jurisdiksjon for domstolene i domstolen i Jerez de la Frontera.

WhatsApp WhatsApp us