Hjem > Kurstilbud > Privatistkurs

SørSpansk SpråkSkole tilbyr kurs rettet mot privatisteksamen i Norge.
Kurset går over 11 uker og er intensivt av natur. Undervisningen består av 6 klassetimer daglig mandag til fredag, pluss 2 timer per uke med spesielt pensumrelatert stoff som f.eks. kultur og geografi.
Språkopplæring som bygger på tilvalgsspråk i grunnskolen, kalles B-språk.
Språkopplæring som påbegynnes i videregående skole, kalles C-språk.
Timekravet i videregående skole for allmenne, økonomiske og administrative fag er for B-språk 300 timer, og for C-språk 450 timer. Andre studieretninger har betydelig færre timer.

 

Tar du kurset hos oss vil vi totalt gi deg 352 timer med undervisning. Undervisningen foregår i minigrupper på 2-8 personer hvor du får lærerens fulle oppmerksomhet. Viktig er det også at du i 11 uker bor i Spania og således gis en ypperlig anledning til å praktisere språket. Den samme muligheten har du ikke i Norge.

 

Av studiemateriell bruker vi boka Mundos 1 eller 2 som også brukes ved de fleste norske skoler. I tillegg bruker vi Prisma som er en monologisk lærebok, samt skolens eget kompendium. Du må også lese enkel skjønnlitteratur i form av ei bok, som innenfor visse rammer er valgfri.

 

Hvilken eksamen studenten ønsker å melde seg opp til er valgfritt. Er du nybegynner ved kursstart vil det være naturlig om du melder deg opp til eksamen I, II eller III. Hvilke kunnskaper du sitter inne med etter undervisningen hos oss varierer og avhenger selvsagt av egen innsats. Alle skal kunne lære tilstrekkelig til å greie eksamen i I, med litt innsats også II. Har du forkunnskaper å bygge på vil høyere eksamensnivå være innen rekkevidde.

 

De aller fleste tidligere studenter har oppnådd svært gode resultater på eksamenen.

PENSUM & EKSAMENSKRAV

 • SPANSK NIVÅ 1

  • Eleven skal vise evne til å forstå språket og kunne anvende enkle setninger i dagligdagse situasjoner. Du skal ha kjennskap til dagliglivets og geografiske forhold innen språkområdet.
  • kunne bruke språkets alfabet og skrifttegn.
  • kunne forstå innholdet av enkle skriftlige og muntlige fremstillinger og enkelt autentisk tekstmateriale, som f.eks. menyer,reklame og annonser.
  • kunne riktig uttale og gjøre seg forstått.
  • kunne bruke et enkelt ordforråd og grunnleggende språkstrukturer.
  • kunne forstå og gi beskjeder om informasjon.
  • kunne delta i enkle samtaler om dagligdagse emner.
  • kunne fortelle noe om seg selv.
  • kunne gi uttrykk for egne tanker.
  • kunne formulere enkle skriftlige tekster ut fra egne interesser.
  • kunne bruke ulike strategier til å forstå, snakke og skrive språket, ved bruk av et begrenset ordforråd.
  • vite hvordan språket brukes.
  • kjenne til likheter og ulikheter mellom levesett i Norge og Spania.
  • ha noe kjennskap til hovedtrekkene i språkområdets geografi.

 • SPANSK NIVÅ 2

  • Elevene skal forstå og formidle hovedinnholdet i ulike typer muntlige og skriftlige tekster og kunne bruke språket i ulike kommunikasjonssituasjoner. De skal ha kjennskap til samfunns og kulturforhold innen språkområdet.
  • kunne forstå både tilrettelagte og autentiske lytte og lesetekster, alt etter tekstens art og struktur og formålet med tekstarbeidet.
  • kunne tilegne seg et stort ordforråd.
  • kunne bruke språket muntlig med god uttale.
  • kunne bruke flere språkstrukturer med store sikkerhet.
  • kunne delta i samtaler om kjente temaer og allmenne emner og kunne gi uttrykk for egne oppfatninger.
  • kunne formidle hovedinnholdet i ulike skriftlige og muntlige tekster.
  • kunne innhente og kunne nyttggjøre seg informasjon ved hjelp av f.eks. brev, telefon og IT..
  • kort kunne presentere selvvalgte temaer.
  • kunne lage tekster innenfor ulike sjangre som f.eks. brev, referat, intervju, dikt og fortelling.
  • ha kjennskap til vanlige omgangsformer I formelle og uformelle sammenhenger.
  • kunne sammenligne likheter og ulikheter i hjemland og det aktuelle språkomerådet, f.eks. skolesystem og feiring av høytider.
  • ha kjennskap til noen emner hentet fra språkomerådets historie, geografi, kultur og næringsliv.

 • SPANSK NIVÅ 3

  • Elevene skal kunne videreutvikle ferdigheter i å forstå og formidle ulike former for muntlig og skriftlig språk og kunne kommunisere muntlig og skriftlig om forskjellige emner. De skal ha kunnskaper om historie, samfunns og kulturforhold innen språkomerådet.
  • ha et variert ordforråd og kunne bruke de viktigste språkstrukturer.
  • kunne forstå, referere og vurdere innholdet i autentisk tale.
  • kunne lese og forstå skjønnlitteræretekster og sakprosatekster, kunne formidle innholdet i disse tekstene og gi uttrykk for egne vurderinger.
  • kunne gi sammenhegende muntlige og skriftlige fremstillinger.
  • vkunne gi uttrykk for egne synspunkter i samtaler, diskusjoner og skriftlige fremstillinger.
  • kunne sammenligne ulike skikker og normer i Norge med skikker og normer i det aktuelle språkområdet.
  • ha noe kjennskap til styresettet i språkområdene.
  • ha kunnskaper om utvalgte hendelser og personer i språkomerådets historie.
  • ha noe kjennskap til ulike kunstarter innen språkområdet som f.eks. bildende kunst, musikk, arkitektur eller film.
  • kjenne til aktuelle samfunnsspørsmål innen det aktuelle språkområdet som f.eks. spørsmål om levekår, naturen og miljø.

PRIS

 • 11 UKER

  • €3495

 • EKSTRA UKE

  • €345

HVA ER INKLUDERT?

 • Innlosjering i delt leilighet med individuelt rom.
 • Sengetøy/håndklær, gass, vann og elektrisitet.
 • Gratis pick-up service (tog-buss-flyplass i Jerez)
 • Transport til og fra utvalgte strender.
 • Internettilgang.
 • 24 timers nødtelefonservice.

PENSUM & EKSAMENSKRAV

 • SPANSK NIVÅ 1

  • Eleven skal vise evne til å forstå språket og kunne anvende enkle setninger i dagligdagse situasjoner. Du skal ha kjennskap til dagliglivets og geografiske forhold innen språkområdet.
  • kunne bruke språkets alfabet og skrifttegn.
  • kunne forstå innholdet av enkle skriftlige og muntlige fremstillinger og enkelt autentisk tekstmateriale, som f.eks. menyer,reklame og annonser.
  • kunne riktig uttale og gjøre seg forstått.
  • kunne bruke et enkelt ordforråd og grunnleggende språkstrukturer.
  • kunne forstå og gi beskjeder om informasjon.
  • kunne delta i enkle samtaler om dagligdagse emner.
  • kunne fortelle noe om seg selv.
  • kunne gi uttrykk for egne tanker.
  • kunne formulere enkle skriftlige tekster ut fra egne interesser.
  • kunne bruke ulike strategier til å forstå, snakke og skrive språket, ved bruk av et begrenset ordforråd.
  • vite hvordan språket brukes.
  • kjenne til likheter og ulikheter mellom levesett i Norge og Spania.
  • ha noe kjennskap til hovedtrekkene i språkområdets geografi.

 • SPANSK NIVÅ 2

  • Elevene skal forstå og formidle hovedinnholdet i ulike typer muntlige og skriftlige tekster og kunne bruke språket i ulike kommunikasjonssituasjoner. De skal ha kjennskap til samfunns og kulturforhold innen språkområdet.
  • kunne forstå både tilrettelagte og autentiske lytte og lesetekster, alt etter tekstens art og struktur og formålet med tekstarbeidet.
  • kunne tilegne seg et stort ordforråd.
  • kunne bruke språket muntlig med god uttale.
  • kunne bruke flere språkstrukturer med store sikkerhet.
  • kunne delta i samtaler om kjente temaer og allmenne emner og kunne gi uttrykk for egne oppfatninger.
  • kunne formidle hovedinnholdet i ulike skriftlige og muntlige tekster.
  • kunne innhente og kunne nyttggjøre seg informasjon ved hjelp av f.eks. brev, telefon og IT..
  • kort kunne presentere selvvalgte temaer.
  • kunne lage tekster innenfor ulike sjangre som f.eks. brev, referat, intervju, dikt og fortelling.
  • ha kjennskap til vanlige omgangsformer I formelle og uformelle sammenhenger.
  • kunne sammenligne likheter og ulikheter i hjemland og det aktuelle språkomerådet, f.eks. skolesystem og feiring av høytider.
  • ha kjennskap til noen emner hentet fra språkomerådets historie, geografi, kultur og næringsliv.

 • SPANSK NIVÅ 3

  • Elevene skal kunne videreutvikle ferdigheter i å forstå og formidle ulike former for muntlig og skriftlig språk og kunne kommunisere muntlig og skriftlig om forskjellige emner. De skal ha kunnskaper om historie, samfunns og kulturforhold innen språkomerådet.
  • ha et variert ordforråd og kunne bruke de viktigste språkstrukturer.
  • kunne forstå, referere og vurdere innholdet i autentisk tale.
  • kunne lese og forstå skjønnlitteræretekster og sakprosatekster, kunne formidle innholdet i disse tekstene og gi uttrykk for egne vurderinger.
  • kunne gi sammenhegende muntlige og skriftlige fremstillinger.
  • vkunne gi uttrykk for egne synspunkter i samtaler, diskusjoner og skriftlige fremstillinger.
  • kunne sammenligne ulike skikker og normer i Norge med skikker og normer i det aktuelle språkområdet.
  • ha noe kjennskap til styresettet i språkområdene.
  • ha kunnskaper om utvalgte hendelser og personer i språkomerådets historie.
  • ha noe kjennskap til ulike kunstarter innen språkområdet som f.eks. bildende kunst, musikk, arkitektur eller film.
  • kjenne til aktuelle samfunnsspørsmål innen det aktuelle språkområdet som f.eks. spørsmål om levekår, naturen og miljø.

PRIS

 • 11 UKER

  • €3495

 • EKSTRA UKE

  • €345

HVA ER INKLUDERT?

 • Innlosjering i delt leilighet med individuelt rom.
 • Sengetøy/håndklær, gass, vann og elektrisitet.
 • Gratis pick-up service (tog-buss-flyplass i Jerez)
 • Transport til og fra utvalgte strender.
 • Internettilgang.
 • 24 timers nødtelefonservice.

WhatsApp WhatsApp us