Hjem > Kurstilbud > Sprakstipend

Planlegger du et studieopphold i Spania? Da kan kanskje et språkrettet tilretteleggingssemester, eller et forberedende språkkurs med støtte fra Lånekassen være noe for deg.
Lånekassen kan gi to typer språkstipend:

SPRÅKLIG TILRETTELEGGINGSSEMESTER

Lånekassen kan gi støtte til et Tilretteleggingssemester for søkere som planlegger Gradsutdanning hvis landet ikke er engelskspråklig.
Kravet er at kurset må strekke seg over minst 3 måneder og ha minimum 15 undervisningstimer per uke.
Språkskolen må være godkjent av Instituto Cervantes og språkstudiet må avsluttes med D.E.L.E-eksamen.
I søknaden til Lånekassen må du opplyse om valg av lærested, studium og hvilken grad du ønsker å ta etter at språkstudiet er avsluttet hos oss.

 

I medhold av disse vilkårene tilbyr vi kurset ”Semesterkurs”
Kurset har en varighet på 12 uker eller 16 uker med 20 undervisningstimer per uke. I tillegg vil du få individuell veiledningog oppfølging rettet inn mot det studiet du ønsker å gå videre med. Innlosjering og kursmateriell er inkludert i våre priser.

 

Se her for mer informasjon om «Språklig Tilretteleggingssemester» på Lånekassens hjemmesider.

 • 12 UKER

  • €2995

 • 16 UKER

  • €3895

PRIS

Lånekassen kan også gi stipend til forberedende språkopplæring av minst 4 ukers varighet når søkeren er tatt opp ved et støtteberettiget lærested med et annet undervisningsspråk enn engelsk. Dette språkstipendet er på 18 064 kroner (2015).
Kravet er at kurset må strekke seg over minst 1 måned og ha minimum 15 undervisningstimer per uke.
Det er en forutsetning at du er tatt opp til en støtteberettiget hovedutdanning du skal ta etter språkkurset.
I medhold av disse vilkårene tilbyr vi kurset ”Stipendkurs”
Kurset har en varighet på 4 uker med 20 undervisningstimer per uke.I tillegg vil du få individuell veiledning og oppfølging rettet inn mot det studiet du har valgt å gå videre med. Innlosjering og kursmateriell er inkludert i våre priser.

 

Se her for mer informasjon om «Språkstipend» på Lånekassens hjemmesider.

 • 4 UKER

  • €1650

 • EKSTRA UKE

  • €345

HVA ER INKLUDERT?

 • Innlosjering i delt leilighet med individuelt rom.
 • Sengetøy/håndklær, gass, vann og elektrisitet.
 • Gratis pick-up service (tog-buss-flyplass i Jerez)
 • Transport til og fra utvalgte strender.
 • Internettilgang.
 • 24 timers nødtelefonservice.

SPRÅKLIG TILRETTELEGGINGSSEMESTER

Lånekassen kan gi støtte til et Tilretteleggingssemester for søkere som planlegger Gradsutdanning hvis landet ikke er engelskspråklig.
Kravet er at kurset må strekke seg over minst 3 måneder og ha minimum 15 undervisningstimer per uke.
Språkskolen må være godkjent av Instituto Cervantes og språkstudiet må avsluttes med D.E.L.E-eksamen.
I søknaden til Lånekassen må du opplyse om valg av lærested, studium og hvilken grad du ønsker å ta etter at språkstudiet er avsluttet hos oss.

 

I medhold av disse vilkårene tilbyr vi kurset ”Semesterkurs”
Kurset har en varighet på 12 uker eller 16 uker med 20 undervisningstimer per uke. I tillegg vil du få individuell veiledningog oppfølging rettet inn mot det studiet du ønsker å gå videre med. Innlosjering og kursmateriell er inkludert i våre priser.

 

Se her for mer informasjon om «Språklig Tilretteleggingssemester» på Lånekassens hjemmesider.

 • 12 UKER

  • €2995

 • 16 UKER

  • €3895

PRIS

Lånekassen kan også gi stipend til forberedende språkopplæring av minst 4 ukers varighet når søkeren er tatt opp ved et støtteberettiget lærested med et annet undervisningsspråk enn engelsk. Dette språkstipendet er på 18 064 kroner (2015).
Kravet er at kurset må strekke seg over minst 1 måned og ha minimum 15 undervisningstimer per uke.
Det er en forutsetning at du er tatt opp til en støtteberettiget hovedutdanning du skal ta etter språkkurset.
I medhold av disse vilkårene tilbyr vi kurset ”Stipendkurs”
Kurset har en varighet på 4 uker med 20 undervisningstimer per uke.I tillegg vil du få individuell veiledning og oppfølging rettet inn mot det studiet du har valgt å gå videre med. Innlosjering og kursmateriell er inkludert i våre priser.

 

Se her for mer informasjon om «Språkstipend» på Lånekassens hjemmesider.

 • 4 UKER

  • €1650

 • EKSTRA UKE

  • €345

HVA ER INKLUDERT?

 • Innlosjering i delt leilighet med individuelt rom.
 • Sengetøy/håndklær, gass, vann og elektrisitet.
 • Gratis pick-up service (tog-buss-flyplass i Jerez)
 • Transport til og fra utvalgte strender.
 • Internettilgang.
 • 24 timers nødtelefonservice.

WhatsApp WhatsApp us